Obchodné podmienky

Predávajúci je:

BNB, s.r.o.

Hviezdoslavova 1008/7

Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01


IČO: 47483687
DIČ: 2023895192

Nie sme platcovia DPH.

Číslo účtu: 2920903359 / 1100 Tatrabanka, IBAN SK67 1100 0000 0029 2090 3359

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I., Oddiel: Sro, vložka č. 33834/V. Základné imanie: 5000 €, splatené imanie: 5000 €.

Kontakt: info@behnaboso.sk

Korešpodenčná adresa (vrátenie tovaru):

BNB, s.r.o.
Klimkovičova 15
Košice 040 23

Tovar na vrátenie, prosím, neposielajte na dobierku.

Všeobecné ustanovenia

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásenych predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Objednanie tovaru a služieb

Tovar si môžete objednať nonstop priamo z Vášho domova, jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, váha, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúcich daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva postupne vzniká samotným dodaním tovaru.

Potvrdenie objednávky a platba za tovar

Objednávka je prijatá do 48 hodín, o jej prijatí budete informovaní e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať. Zaslaním objednávky túto považujeme za záväznú.
Platba za tovar prebieha prevodom na účet (platí aj pre osobný odber) alebo na dobierku (platba pri prevzatí tovaru kuriérovi alebo na pošte). Platba na dobierku je možná len v rámci SR.

Číslo účtu pre úhradu prevodom: 2920903359 / 1100 Tatrabanka
IBAN: SK67 1100 0000 0029 2090 3359

Ako variabilný symbol uvádzajte vaše číslo faktúry, ktoré dostanete emailom po spracovaní Vašej objednávky.

Objednávku neuhrádzajte hneď po jej odoslaní. Pokyn k platbe aj s údajmi pre ňu vám bude zaslaný po prijatí objednávky (uistíme sa, či tovar vieme dodať), ak ste ako spôsob platby zvolili platbu prevodom. 

Balné a poštovné

Balné a poštovné v rámci Slovenskej republiky pri doručení kuriérom GLS je pre objednávku nad 39 EUR zdarma. V opačnom prípade je v rámci Slovenskej republiky účtované poštovné v hodnote 3 EUR.

Doručenie do Českej republiky je pre objednávky nad 300 EUR zdarma, v opačnom prípade je účtovaných 6 EUR. Do ČR nie je možné posielať tovar na dobierku.

Dodacia lehota

Dodacia lehota pre výrobky, ktoré sú označené ako "skladom" alebo "skladom u dodávateľa" je 10 pracovných dní. V ostatných prípadoch je dodacia lehota komunikovaná s kupujúcim dodatočne emailom alebo telefonicky.

Výmena tovaru

O výmenu tovaru je potrebné požiadať v lehote do 30 dní. Vyhradzujeme si právo posúdiť dôvod výmeny osobitne v jednotlivých prípadoch. V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškozený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným poisteným balíkom (nie na dobierku) alebo doručiť osobne na našu adresu. Náklady spojené s výmenou nesie v plnej výške kupujúci. Lehota na výmenu tovaru je 30 dní.

Tovar na výmenu, prosím, neposielajte na dobierku.

Zrušenie objednávky a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Storno objednávky je možné uskutočniť do 24 hodín od nákupu a to len v prípade, že tovar ešte nebol expedovaný zákazníkovi. Storno objednávky je možné uskutočniť výlučne písomnou formou emailom, nie telefonicky. Zákazník má právo do 30 pracovných dní po obdržaní zásielky bez odôvodnenia odstúpiť od nákupu. Právo na odstúpenie sa vzťahuje na každý nepoužitý tovar, ktorý sa k nám vráti v kompletnom stave a v nepoškodenom baleni. V prípade, že balenie nebude kompletné (napr. odtrhnutá visačka a pod.) a tovar nebude možné opätovne predať ako nový, vyhradzujeme si právo znížiť vrátenú sumu o alikvotnú čiastku.

Požiadavku na vrátenie tovaru je zákazník povinný do horeuvedenej lehoty oznámiť e-mailom na adresu info@behnaboso.sk. V tomto prípade pošleme naspäť vopred uhradenú sumu za tovar na účet zákazníka max. do 20 pracovných dní od vrátenia tovaru. Vrátenie peňazí sa však na náklady spojené s vrátením zásielky, tieto znáša zákazník. Vrátená suma bude znížená o bankové poplatky za vrátenie peňazí.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:

 1. tovar musí byť nepoužitý, zabalený v originálnom obale, v stave vhodnom na ďalší predaj.
 2. zásielku je potrebné odoslať na vlastné náklady do 7 dní od doručenia tovaru. Za dátum doručenia sa považuje deň prevzatia tovaru.
 3. k zásielke je potrebné pripojiť aj doklad o zaplatení (v prípade, že Vám bola zaslaná tlačená faktúra, v prípade elektronickej faktúry to nie je potrebné)
 4. odosielaný tovar vám doporučujeme aj poistiť na plnú sumu, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu či poškodenie.
 5. je možné tovar priniesť aj osobne do sídla spoločnosti za predpokladu splnenia predošlých bodov 1. a 3. počas zákonnej lehoty možnosti odstúpenia od zmluvy bez uvedenia dôvodu. V tom prípade, ak bol tovar použitý zákazníkom, nevie ho vrátiť v kompletnom balení a bez poškodenia, si ponechávame právo rozhodnutia o možnosti jeho vrátenia.

Tovar na vrátenie, prosím, neposielajte na dobierku.

Reklamácie a záruka

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný okamžite hlásiť našej firme.

Za vady vzniknuté prepravcom neručíme! Odporúčame však ihneď po prevzatí zásielky (ešte na pošte, resp. v prítomnosti kuriéra) si balík skontrolovať a v prípade poškodenia si ihneď uplatňovať reklamáciu zo strany kuriérskej služby ( kuriérska zásielka je poistená v plnej výške).

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesíacov, pokiaľ nie je uvedené inak. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady.

Na reklamáciu je potrebné predložiť originálny doklad o kúpe (pokiaľ ste žiadali tlačenú faktúru, v prípade elektronickej faktúry to nie je potrebné) Pokiaľ má výrobok fungovať správne, je nevyhnutné, aby sa nadobúdateľ výrobku riadil presne podľa pokynov uvedených v Návode na obsluhu. Prípadná reklamácia bude vybavená do 30 dní od dodania tovaru predajcovi. Záručná doba bude predĺžená o čas opravy. Reklamovaný produkt je potrebné dať do opravy v čistom stave. Záruka sa vzťahuje len na prvého nadobúdateľa produktu a nemôže byť prenesená na ďalšie osoby.

Pri reklamácii, kedy reklamujúci je právnická osoba, je i nie je konečný spotrebiteľ (Podnikateľ, právny subjekt) viz. Obchod. Zák. 513/1991 Sb. nie je lehota stanovená, zaväzujeme sa reklamácie riešiť v čo najkratšej možnej lehote po nevyhnutne nutnú dobu s vzhľadom na odborné posúdenie výrobku dodávateľom, alebo výrobcom.

Záruka sa nevzťahuje na

 • chyby nevzniknuté bežným používaním výrobku
 • škody vzniknuté nesprávnym použitím a skladovaním produktu
 • škody mechanického a technického rázu, vzniknuté nesprávnym používaním produktu
 • situácie, kedy s produktom manipulovali tretie osoby, napríklad ak sa niekto iný pokúšal o opravu či akúkoľvek zmenu v konštrukcii výrobku.
 • poškodenia v dôsledku živelnej pohromy

Postup pri reklamácii:

 1. O reklamácii nás vopred informujte telefonicky, e-mailom, či písomne.
 2. Tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu.
 3. Do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu a číslo účtu, kam požadujete vrátiť platbu.
 4. Doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode (len v prípade, že Vám bola zaslaná tlačená faktúra, v prípade elektronickej faktúry to nie je potrebné)

Obchodné podmienky platné od 1.3.2012 .

Informácie o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov:

 1. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@behnaboso.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
 2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.Zákony a predpisy

 • zákon číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
 • zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov
 • zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode
 • zákon č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov